Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


07-02-2008
ZOZ-Y ODDŁUŻY NOWA USTAWA
Wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek poinformował, że trwają prace nad ustawą o tzw. konwersji zadłużenia, która pozwoli zakładom opieki zdrowotnej zlikwidować stare długi. Ustawa ta będzie konieczna po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, której projekt trafił już do Sejmu. Zakłada on możliwość fakultatywnego przekształcenia ZOZ-ów w spółki prawa handlowego z samorządem lokalnym jako głównym udziałowcem. Ustawa o konwersji zadłużenia ma być "incydentalna". Jej głównym założeniem jest emisja obligacji w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego z jednoczesną gwarancją Skarbu Państwa. Państwo miałoby je wykupywać i w ten sposób likwidować stare zadłużenie.

tytuł pisma: DZIENNIK ( dodatek: The Wall Street Journal)
autor: KS
ilość stron: 12

« powrót