Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku

Pragniemy na bieżąco przekazywać Państwu ważne informacje dotyczące gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych dla placówek publicznych służby zdrowia.  Zapraszamy do lektury.

zobacz wiadomości z rynku z innych lat: 2007 2008 2009 2010
z innych miesięcy: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

30-10-2009
UMOWY SZPITALI Z NFZ ZAGROŻONE, W 2010 R. BĘDZIE TRUDNIEJ SIĘ LECZYĆ
przyszłym roku dostęp pacjentów do leczenia może się pogorszyć. Stanie się tak nie tylko za sprawą malejących wpływów do NFZ, który otrzyma o 1,5 mld zł. mniej niż w 2009 r. Winne też będą nowe wymogi, jakie postawiło Ministerstwo Zdrowia przed szpitalami w tzw. rozporządzeniach koszykowych. Określają one, za jakie świadczenia Fundusz płaci i jakie warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe muszą być w szpitalach. Wiele z nich ich nie spełnia. W efekcie nie otrzymają kontraktów. Co więcej, tegoroczne opóźnienia NFZ z zapłatą tzw. nadwykonań (świadczeń udzielonych ponad limit) mogą skłonić dyrektorów placówek medycznych do nierealizowania takich świadczeń w przyszłym roku. Boją się też, że w wyniku aneksowania umów szpitale otrzymają mniej pieniędzy

tytuł pisma: DZIENNIK GAZETA PRAWNA
autor: DOMINIKA SIKORA
ilość stron: 0
więcej »

30-10-2009
POGOTOWIE STRAJKOWE W OCHRONIE ZDROWIA
Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ogłosił pogotowie strajkowe we wszystkich komisjach związkowych. Powołano Międzyregionalny Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego zadaniem będzie koordynowanie działań protestacyjnych, ze strajkiem generalnym włącznie. W przyjętym stanowisku związkowcy piszą, że Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia "nie może pozostać bierny wobec pogarszającej się sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej województwa śląskiego, spowodowanej brakiem możliwości pełnego kontraktowania procedur medycznych w roku 2009". .Żądamy podjęcia przez ministra zdrowia i ministra finansów natychmiastowych działań zmierzających do zmiany planu finansowego NFZ w roku 2010 oraz przekazania dodatkowych środków finansowych do ŚONFZ na pokrycie świadczeń, które nie zostały uwzględnione w planie finansowym na rok 2009 (transplantologia, hematologia)" - napisano w stanowisku.

tytuł pisma: TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ
autor: AUTOR NIEZNANY
ilość stron: 6
więcej »

29-10-2009 DRAMAT SZPITALA W MIELCU
więcej »

29-10-2009 SZPITAL TYLKO W OSTATECZNOŚCI
więcej »

27-10-2009 LIST OTWARTY DO PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
więcej »

27-10-2009 NOWY ODDZIAŁ W ZDROJACH DO NAGŁEJ PRZERÓBKI
więcej »

27-10-2009 PIENIĄDZE DLA SZPITALI
więcej »

26-10-2009 MINISTERSTWO ZDROWIA WPROWADZIŁO SYSTEM SANKCJI FINANSOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
więcej »

26-10-2009 W TYM ROKU NFZ STRACI, PONIEWAŻ SPADŁA CENA ŻYTA
więcej »

25-10-2009 JAK SZPITALE ŁĄCZĄ SIĘ OD KUCHNI
więcej »

25-10-2009 DĘBICA ZAWIESZA PLANOWE ZABIEGI NA CHIRURGII
więcej »

25-10-2009 V FORUM RYNKU ZDROWIA: JESIENIĄ O MEDYCYNIE, FINANSACH I ZARZĄDZANIU
więcej »

25-10-2009 EWA KOPACZ O USTAWIE, KTÓRA BĘDZIE WZOREM DLA INNYCH KRAJÓW
więcej »

22-10-2009 NFZ ODDA SZPITALOWI MILIONY
więcej »

zobacz wiadomości z rynku z innych lat: 2007 2008 2009 2010

Przegląd prasowy przygotowuje firma "PRESS-SERVICE" Monitoring Mediów Spółka z o. o. www.press-service.com.pl

Informacje zawarte w niniejszym dziale (witrynie) zawierają treści ogólnodostępne, opracowane wyłącznie w celach informacyjnych i wyrażające poglądy oraz opinie ich autorów, za treść których ELECTUS SA nie ponosi odpowiedzialności.